פרויקטים / לובאים / סימולציה ערבי נחל גבעתיים – DIMRI Mishab